SEEH-regeling

Actuele informatie?
Deze website wordt niet meer bijgehouden. Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen voor 2019 op deze website: www.subsidie-glas2019.nl

Update: het budget voor particulieren is uitgeput!

—–

De Rijksoverheid heeft €60 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor energiebesparende maatregelen voor particulieren en VvE-ers. Deze regeling is bekend gemaakt op 1 september 2016 en is gepubliceerd in de Staatscourant.

Als je een huis hebt of bij een VvE bent aangesloten dan is het mogelijk om van deze subsidie gebruik te maken en kun je een subsidie krijgen indien je van plan bent om isolerende maatregelen in je woning te treffen. Er zijn meerdere voorwaarden waar je aan moet voldoen echter, zoals dat je minstens 2 verschillende isolatiesoorten moet toepassen. En kun je dan tot 20% van de gemaakte kosten terugkrijgen.

Subsidie isolatieglas

Mocht je dus van plan zijn om isolatieglas aan te schaffen dan kun je gebruik maken van deze subsidie. Echter moet je er minimaal een ander soort isolatie bij kiezen om te voldoen aan een van de voorwaarden voor deze subsidie. Ook voor aanvullende maatregelen is het mogelijk om subsidie te krijgen, bijvoorbeeld als je kiest voor driedubbelglas in plaats van normaal isolatieglas (nog een stapje extra). De regeling eindigt op 31 december 2018 of wanneer de subsidiepot vroegtijdig leeg is. De aanvraag dien je hier in.

Voor wie?

Voor particuliere huiseigenaren die ook zelf in hun koophuis wonen en voor VvE’ers.

Budget in 2018

Het budget voor particulieren is uitgeput; voor VvE-ers is er zo een 3 miljoen euro over.

Waarom deze subsidie?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilt met deze subsidie energiebesparing in woningen in de particuliere koopsector stimuleren.

Belangrijkste voorwaarde

In de Staatscourant en op de website van de Rijksoverheid staat het volgende als belangrijkste voorwaarden: ‘De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt‘. Dit betekent dus dat je minimaal voor bijvoorbeeld hoogrendementsglas en een andere soort isolatie zoals vloerisolatie of spouwmuurisolatie moet kiezen.

Via Subsidie-Glas2018.nl kun je in contact komen met zowel glaszetters als isolatiebedrijven. Laat hen je een overzicht van de kosten/baten maken zodat je inzicht krijgt in wat deze maatregelen gaan kosten en je de komende jaren gaan opleveren!

Wat kost dubbelglas met/zonder subsidie?

Benader glaszetters in je regio en vergelijk het aanbod. Op deze manier kun je kiezen voor een specialist die jou het beste kan helpen. Het opvragen en vergelijken van offertes is gratis en vrijblijvend.

Bron:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45219.html
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis